"Κι ήμουν στο σκοτάδι.Κι ήμουν το σκοτάδι.Και με είδε μια αχτίδα" Κ.Κ

11.2.12

χαιρετισμούς από την κεντρική ευρώπη...