"Κι ήμουν στο σκοτάδι.Κι ήμουν το σκοτάδι.Και με είδε μια αχτίδα" Κ.Κ

17.11.09

whatthefuckhaveyoudone


κάποιοςμουέχειδέσειταμάτια
δενβλέπωδενμπορώνααναπνεύσω
κάποιοςέχεικρυφτείστιςσκιέςδεντονβλέπω
ματοναισθάνομαισουλέω
κάνεκάτι
κάποιοςουρλιάζειμουτρυπάειτατύμπανα
δεντοαντέχω
κάποιοςβρωμάειαθλιότηταξεσκίζειτασωθικάμου
ταχέριαμουμυρίζουνφορμόλη
τιγίνεταιφοβάμαισουλέω
KANE KATIII
-τι παίζει εδώ?
-Clint Mansell στο repeat.

2 σχόλια: