"Κι ήμουν στο σκοτάδι.Κι ήμουν το σκοτάδι.Και με είδε μια αχτίδα" Κ.Κ

24.2.10

sick

You're all rock stars now in a network town
theres no place to go
to be on your own
making friends and foes
watch the network grow

μου μιλαει το κομπιουτερ ου ου ου


you are a download pal yeah
yes you do yes you do

1 σχόλιο: