"Κι ήμουν στο σκοτάδι.Κι ήμουν το σκοτάδι.Και με είδε μια αχτίδα" Κ.Κ

16.2.10

και ένα songιιιι σε καλοκαιρινό μουντ
ΝΑΓΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙΙΙΙ

Heather Nova - Aquamarine by xixo

2 σχόλια: